Vasárnapi Szentmise

  • 11:30
  • Gyimesfelsőlok, Szent András Templom

A szentmise, rövidebben: mise a római katolikus egyház istentisztelete, amelyet a püspök vagy pap a hívekkel közösen, többnyire templomban végez. A szertartás magyar elnevezésének eredete: a latin nyelvű miseordóban a diakónus (vagy az áldozópap) az istentisztelet végén így szól a gyülekezethez: Ite, missa est (legvalószínűbb értelmezése szerint: Menjetek, [most] van az elbocsátás).